Zijne Heiligheid de aartsbisschop van Peja, metropoliet van Belgrado en Karlovac en patriarch van Servië, dhr. Porphyria

De klokken van de kathedraal van de Heilige Aartsengel Michaël in Belgrado luidden om 11.25 uur, wat aangeeft dat de 46e patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk, Zijne Heiligheid de aartsbisschop van Peja, de metropoliet van Belgrado en Karlovac en de Servische patriarch dhr. Porfyrie.
Patriarchale insignes van Zijne Heiligheid Mr. Porphyrius werd overhandigd door de Eerwaarde Metropoliet van Dabro-Bosnia, dhr. Chrysostomus en de Eerwaarde Bisschop van Buda Mr. Lucian.

Bekijk Onze Menu’s.

Over ons

Onze priester

Biografie Heilige Sava

Dienstrooster

Onze Aartsbisschop

Patriarch

Kerkbestuur

Klooster Heilige Hubert

Contact

Contact formulier