Serviche Orthodoxe Pasen

PORFYRIEN

bij de gratie van God, de orthodoxe aartsbisschop van Peja, metropoliet van Belgrado en Karlovac en Servische patriarch, met alle hiërarchen van de Servisch-orthodoxe kerk – de geestelijkheid, monniken en alle zonen en dochters van onze heilige kerk: genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, en de Heilige Geest, met een vreugdevolle paasgroet:

Gelukkig Pasen!

Met deze woorden, geliefde broeders en zusters, viert de Kerk de verrijzenis van Christus en nodigt en verzamelt de Kerk ons ​​voor vrome paasvreugde, een vreugde die al onze aardse vreugden overtreft en overtreft. De vrome vreugde die de Heer voor ons heeft bereid, is de vreugde van het eeuwige leven, de eeuwige overwinning van het goede op het kwade en het verslaan van demonen. De mooie John Chrysostomus roept in feestelijke extase uit: “Laat niemand bang zijn voor de dood (vandaag), want de dood van de Heiland bevrijdt ons: doof degene die ze vasthield, grijp de hel degene die in de hel neerdaalt, word bitter door Zijn lichaam te ontvangen .”

Bekijk Onze Menu’s.

Over ons

Onze priester

Biografie Heilige Sava

Dienstrooster

Onze Aartsbisschop

Patriarch

Kerkbestuur

Klooster Heilige Hubert

Contact

Contact formulier